„Najlepiej ćwiczymy razem - kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”.