Oferta rewalidacyjno-terapeutyczna

Oferujemy zajęcia:

  • korekcyjno-kompensacyjne (dotyczy dysfunkcji rozwojowych) / celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy: czytania, pisania, liczenia. W pracy terapeutycznej wykorzystuje się: mechanizmy korekcji (usprawnianie funkcji zaburzonych) i kompensacji (czynność zaburzonej funkcji jest wspierana przez inną, bardziej sprawną)./;

  • zajęcia logopedyczne - terapia mowy, komunikacja; / stanowi jedno z ogniw prowadzonej w Ośrodku rewalidacji. Logopeda prowadzi działalność profilaktyczno-diagnostyczną, w szczególności zaś terapeutyczną. Cyklicznie w zajęciach logopedycznych uczestniczy około 60 uczniów. Ćwiczenia odbywają się w gabinecie logopedycznym w formie indywidualnej. Częstotliwość i czas ich trwania ustalany jest w zależności od potrzeb, najczęściej jeden lub dwa razy w tygodniu. Najczęściej korygowanymi wadami wymowy w ramach dyslalii są: seplenienie, reranie, wadliwa artykulacja głosek „k" i „g" oraz mowa bezdźwięczna/;

  • usprawnianie ruchowe - zajęcia korekcyjne wad postawy / zajęcia z zakresu usprawniania ruchowego mają za zadanie nie tylko kompensować wykrytą u dziecka wadę postawy, ale też rozwijać naturalną potrzebę ruchu i zabawy, dać dziecku radość i poczucie własnej wartości i indywidualności. Zajęcia odbywają się w małych grupach w sali przystosowanej do ćwiczeń korekcyjnych, pomieszczenie wyposażone jest w sprzęt gimnastyczno – rehabilitacyjny/;

  • muzykoterapia - jest metodą terapeutyczną, bazującą na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na człowieka. Muzyka może wprowadzić w relaks, obudzić siły witalne, przywołać wspomnienia, a nawet zmniejszyć odczuwanie bólu.

  • zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się - ważnym elementem tych zajęć jest słowne określanie, opisywanie ruchów i ich kierunków. Ćwiczenia z tej grupy mają na celu kształtowanie świadomości własnego ciała, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, a także rozumienia relacji ja – przedmiot, umiejętności korzystania z określeń góra – dół, przód – tył, bok czy rozumienia stronności prawo – lewo. To świadomość tego, kim jesteś, gdzie jesteś oraz umiejętność planowania, jak przemieścić się w miejsce, gdzie chcesz być. Poruszanie się, to właściwie przemieszczanie się z miejsca na miejsce.

  • usprawnianie manualne - celem zajęć jest usprawnienie motoryki rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczynając od dużych ruchów ramienia i przedramienia, kończąc na drobnych, precyzyjnych ruchach nadgarstka, dłoni i palców.

  • wspomagające integrację sensoryczną - ćwiczenia mają na celu w głównej mierze stymulację zmysłów: przedsionkowego /zmysł równowagi/ , proprioceptywnego i dotykowego /zmysł dotyku: „czucie powierzchowne” i układ proprioceptywny „czucie głębokie”/. Uczniowie ćwiczą takze percepcję wzrokową, słuchową, zmysł węchu i smaku.