Oferta zajęć pozalekcyjnych

Koło plastyczne

Koło sportowe

Koło rytmiczne

Koło artystyczne

Koło teatralne

Koło ekologiczne

Koło przyrodnicze

Koło muzyczne

Koło regionalne

Koło fotograficzne

Koło informatyczne