Kadra

Kadra kierownicza:
dyrektor ośrodka – mgr Gąsior Danuta – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych; 

wicedyrektor – mgr Dziadoń Renata – nauczyciel informatyki i przedmiotów artystycznych; 

Pracownicy pedagogiczni ośrodka:
1. mgr Białoń Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejj; 
2. mgr Biernat Edyta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda;
3. mgr Bubula Anna – nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych, nauczyciel terapeuta; 

4. mgr Bryndal Tomasz – nauczyciel religii; 
5. mgr Czyszczoń Ewa – nauczyciel terapeuta, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania;
 
6. mgr Dziadoń Wojciech – nauczyciel geografii, przyrody, biznesu i zarządzania, informatyki, wychowania fizycznego, usprawniania ruchowego i integracji sensorycznej, 
7. mgr Gawor Zofia
wychowawca w opiece całodobowej; 
8. mgr Górka Agata - wychowawca w opiece całodobowej; 
9. mgr Giza Dominika – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego; 
10. mgr Golonka Maria – nauczyciel chemii; 
11. mgr Golonka Danuta - nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przysposobienia do pracy; 
12. mgr Hernas - Czopek Anna – psycholog; 
13. mgr Kosiarska Lidia  - nauczyciel, doradca zawodowy,
terapeuta integracji sensorycznej, 
14. mgr Kuziel – Nowak Barbara - wychowawca w opiece całodobowej, terapeuta wczesnego wspomagania; 
15. mgr Leśniak Dorota – nauczyciel matematyki i sztuki użytkowej;  
16. mgr Łącka Grażyna – nauczyciel logopeda i języka polskiego; 
17. mgr Mrózek –Wcisło Maria -
surdopedagog, wychowawca w opiece całodobowej; 
18. mgr Karolina Smoleń2 - wychowawca w opiece całodobowej; 
19. mgr Piotrów Katarzyna - pedagog, nauczyciel; 
20. mgr Ryś Aleksandra – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i edukacji dla bezpieczeństwa; 
21. mgr Ryś Marta – nauczyciel neurologopeda; 
22 mgr Syktus Maria – nauczyciel fizyki i biologii;
23. mgr Śmieszek Anna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie; 
24. mgr Smoleń Karolina 1wychowawca w opiece całodobowej, dogoterapeuta; 
25. mgr Wardyńska Barbara - bibliotekarz, pedagog szkolny, fizjoterapeuta,  
26. mgr Zelek Iwona - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, techniki i informatyki; 

Pracownicy niepaedagogiczni:
1.  Kurek Magdalena - główny księgowy ośrodka;
2.  Koza Alicja - specjalista;  
3.  Bielska Urszula - referent
4. Żabówka Lucyna;
5. Nowak Grażyna;
6. Bielska Klaudia; 
7. Tomera Julian;

8. Kuśnierz Krystyna

9. Żabówka Monika