Kadra

Kadra kierownicza:
dyrektor ośrodka – mgr Gąsior Danuta – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych; soswdobra.dyr@gmail.com    soswdobra.ad@onet.pl

wicedyrektor – mgr Dziadoń Renata – nauczyciel informatyki i przedmiotów artystycznych; soswdobra.dyr@gmail.com

Pracownicy pedagogiczni ośrodka:
1. mgr Białoń Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejj; soswdobra.dorotab@gmail.com
2. mgr Biernat Edyta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel logopeda;
3. mgr Bubula Anna – nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych, nauczyciel terapeuta;
soswdobra.ankab@gmail.com
4. mgr Bryndal Tomasz – nauczyciel religii; soswdobra.religia@gmail.com
5. mgr Czyszczoń Ewa – nauczyciel terapeuta, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania;
soswinternate@gmail.com
6. mgr Dziadoń Wojciech – nauczyciel geografii, przyrody, biznesu i zarządzania, informatyki, wychowania fizycznego, usprawniania ruchowego i integracji sensorycznej, soswdobra.geografia@gmail.com
7. mgr Gawor Zofia
wychowawca w opiece całodobowej; soswinternatz@gmail.com
8. mgr Górka Agata - wychowawca w opiece całodobowej; 
9. mgr Giza Dominika – nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego; soswdobra.dominika@gmail.com
10. mgr Golonka Maria – nauczyciel chemii; soswdobra.mariag@gmail.com
11. mgr Golonka Danuta - nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przysposobienia do pracy; soswdobra.danutag@gmail.com
12. mgr Hernas - Czopek Anna – psycholog; soswdobra.psychologa@gmail.com
13. mgr Kosiarska Lidia  - nauczyciel, doradca zawodowy,
terapeuta integracji sensorycznej, soswdobra.pedagogl@gmail.com
14. mgr Kuziel – Nowak Barbara - wychowawca
 w opiece całodobowej, terapeuta wczesnego wspomagania; soswinternatb@gmail.com
15. mgr Leśniak Dorota – nauczyciel matematyki i sztuki użytkowej;  soswdobra.dorotal@gmail.com
16. mgr Łącka Grażyna – nauczyciel logopeda i języka polskiego; soswdobra.grazyna@gmail.com
17. mgr Mrózek –Wcisło Maria -
surdopedagog, wychowawca w opiece całodobowej; soswinternatm@gmail.com
18. mgr Karolina Smoleń2 - wychowawca w opiece całodobowej; soswdobra.internatk2@gmail.com 
19. mgr Piotrów Katarzyna - pedagog, nauczyciel; soswdobra.pedagog@gmail.com
20. mgr Ryś Aleksandra – nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej i edukacji dla bezpieczeństwa; soswdobra.wuefo@gmail.com
21. mgr Ryś Marta – nauczyciel neurologopeda; soswdobra.logopedam@gmail.com
22 mgr Syktus Maria – nauczyciel fizyki i biologii;
23. mgr Śmieszek Anna – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie; soswdobra.ankas@gmail.com
24. mgr Smoleń Karolina 1wychowawca w opiece całodobowej, dogoterapeuta; soswinternatk@gmail.com
25. mgr Wardyńska Barbara - bibliotekarz, pedagog szkolny, fizjoterapeuta,  soswdobra.pedagogb@gmail.com
26. mgr Zelek Iwona - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, techniki i informatyki; soswdobra.technika@gmail.com

Pracownicy niepaedagogiczni:
1.  Kurek Magdalena - główny księgowy ośrodka;soswdobra.ksiegowosc@gmail.com
2.  Koza Alicja - specjalista;  sekretariat.soswdobra@poczta.onet.pl
3.  Bielska Urszula - referent; soswdobra@poczta.onet.pl
4. Żabówka Lucyna;
5. Nowak Grażyna;
6. Bielska Klaudia;
7. Polak Halina;
8. Tomera Julian;