Spotkanie prewencyjne z przedstawicielami policji

Powiększ
Spotkanie prewencyjne z przedstawicielami policji

Bezpieczeństwo uczniów, przemoc i agresja występująca w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz w Internecie a także konsekwencje prawne - to temat spotkania, które miało miejsce 7 kwietnia 2024r. w naszej szkole.
Spotkanie prowadzili dzielnicowi: sierż. szt. Anita Niemiec i asp. Piotr Śliwa z Komisariatu Policji w Tymbarku z siedzibą w Zawadce.

Podczas spotkania dzielnicowi wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu i telefonu. Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy są ofiarami lub świadkami. Policjanci dużo mówili również o odpowiedzialności prawnej nieletnich i pełnoletnich. Ostrzegali, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. kary grzywny bądź skierowania sprawy do sądu. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali słów policjantów, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusze udzielali wyczerpujących odpowiedzi.

 

 

16 kwietnia 2024