Biało - Czerwone - transparenty dla Polski

Powiększ
Biało - Czerwone - transparenty dla Polski

W dniu 7 listopada 2023r. uczniowie branżowej szkoły I stopnia wspólnie z nauczycielami wykonywali  transparenty, na których umieścili hasła patriotyczne dla niepodległej Polski. Oczywiście wszystkie hasła wykonali w biało – czerwonych barwach. Z wyciętych czerwonych liter stworzyli następujące hasła: „ Kocham Cię, Polsko!”, „Najpiękniejsza jest nasza Ojczyzna”; „Polska -  nasz wspólny dom!”, „Polska – nasza Ojczyzna”, które nakleili na białe arkusze papieru. Na koniec dołączyli drewniane listewki i transparenty były już gotowe.
Podczas spotkania uczniowie mogli się sprawdzić w szybkim teście wiedzy o Polsce, odpowiadając na pytania dotyczące znajomości historii i środowiska przyrodniczego Polski.

Działania podjęte przez uczniów przyczyniły się do większej świadomości, w zakresie znaczenia słowa patriotyzm oraz tego jak ogromne ma on znaczenie w naszym codziennym życiu, i jak pięknie jest być dumnym Polakiem.

Organizatorzy spotkania: Samorząd Uczniowski z opiekunem - WD, nauczyciel techniki - IZ

 

 

7 listopada 2023