Ewaluacja

Sprawozdanie z zakończonej innowacji pedagogicznej

„Zajęcia sportowo – przyrodnicze z kodami QR

 

Innowacja trwała od września 2021r. do czerwca 2022r.  Prowadzona były w czasie zajęć pozalekcyjnych - koła sportowego i fotograficznego. Innowacją zostali objęci uczestnicy tych kół. 

Wprowadzając innowację chciałem, aby uczniowie zrozumieli znaczenie kodów QR, nauczyli się je generować i odczytywać.  Dla urozmaicenia zajęć sportowych wprowadziłem  zabawę z odkodowywaniem poleceń. Każde polecenie zadania terenowego ukryte było w kodzie QR. Uczniowie za pomocą odpowiedniej aplikacji na smarfonach odczytywali kody i wykonywali poszczególne zadania.

Wykorzystywanie kodów QR na zajęciach terenowych jak i w sali komputerowej wprowadziło przede wszystkim element ciekawości i rywalizacji. Wykorzystywaliśmy kody do podsumowania i utrwaleniu wiadomości przyrodniczych, sprawdzania poprawnych odpowiedzi czy rozwiązywania zagadek.

 

Moim zdaniem program innowacji odpowiadał potrzebom, zainteresowaniom i oczekiwaniom uczniów, jak również, sprzyjał rozwijaniu wiedzy i umiejętności. Uczniowie ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem podczas generowania i odczytywania kodów, zdobywali wiedzę przyrodniczą, informatyczną oraz usprawniali sprawność fizyczną. Po zakończeniu innowacji uczniowie wiedzą co to są kody qr, jak je odczytywać. W podręcznikach też znajdują się kody, które dla uczniów są już normalnością, wiedzą, że po zeskanowaniu kodu mogą przenieść się na stronę wydawnictwa, obejrzeć ilustracje czy film nt. lekcji, 
 

Przez cały czas trwania innowacji działania uczniów były przedstawiane w postaci:
- wystawy prac fotograficznych uczniów,
- kart pracy uczniów z kodami QR,
- zdjęć umieszczanych na stronie internetowej szkoły,
 

Realizacja innowacji przebiegła prawidłowo, zrealizowano jej założenia i cele.